Bra eller Anus

Fra-lagen träder in idag. Vilket innebär att FRA får ta del av all mail- och telefonkontakt som sker över Sveriges gräns. Så om du ringer en polare i utlandet kan de avlyssna erat samtal. Dock kommer de endast avlyssna vid misstanke för landets säkerhet, frågan är hur de väljer ut de misstänkta. Det håller dom givetvis hemligt.

Fördelar med FRA-lagen; Man kan stoppa brottslighet riktat mot Sverige, såsom terroistbrott.

Nackdelar; I fel händer kan kontrollerandet av samtal och mail missbrukas. Man kanske kontrollerar utan misstanke.

Sen måste man fråga sig hur mycket man kan bli kontrollerad för ens säkerhet, innan man lever i en kontrollerande stat.

Bra eller Anus? Eftersom jag inte har något att dölja, varken för staten eller för någon säger jag bra, men onödig lag.

RSS 2.0